ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
dotyczące katalogowania odpadów

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

 

DECYZJA O ZEZWOLENIU NA TRANSPORT ODPADÓW
dla VINCOMED Jacek Komorowski